حدیث ســرو

به فکر خود باشیم، خود را اصلاح کنیم. اگر به خود نرسیدیم و خود را اصلاح نکردیم، نمی توانیم دیگران را اصلاح کنیم...

حدیث ســرو

به فکر خود باشیم، خود را اصلاح کنیم. اگر به خود نرسیدیم و خود را اصلاح نکردیم، نمی توانیم دیگران را اصلاح کنیم...

حدیث ســرو

عجب از ما « وا ماندگان » زمین گیر که

در جستجوی شـهدا به قبرستان ها می آییم،

این خود دلیلی است که از حقیقت عالم هیچ نمی دانیم .

مرده آن است که نصیبی از حیات طیبه شـهدا ندارد

و اگر این چنین است از ما مرده تر کیست ؟؟؟

سیــد مرتــضی اویــنی

پس کی به سمت خــدا می روی ؟

جمعه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۲، ۰۸:۵۰ ب.ظ

آقا سید هاشم حداد می فرمود:

روزی برای دیدن شخصی در کاظمین به مسافرخانه اش رفتم، دیدم پس از تعداد زیادی که به حج رفته بود

باز عازم سفر حج می باشد، به وی گفتم: تو که هر روز کربلا می روی، مشهد می روی، مکه می روی،

پس کی به سوی خدا می روی،

وی خوب حرف مرا درک کرد ولی خود را به نادانی زد و با خنده ای درخواست دعای سفر از من کرد و رفت.

بعضی از مردم حتی برخی از کسانی که ادعای سلوک دارند مقصود واقعیشان از این مسافرتها خدا نیست و

برای انس ذهنی به مدارک خود و سرگرمی با گمان و خیال و پندار و شاید برای به دست آوردن مدتی

مکان خلوت با همراه و یا دوستان خود به آن مکانهای مقدس مسافرت می کنند!

و چون به دنبال خدا نرفته و نمی خواهند بروند، از آن مشرب توحید نمی نوشند

و از آب ولایت جرعه ای بر کامشان ریخته نمی شود و تشنه کام باز می گردند.

به همان حکایات و احوال اولیا سرگرم و با اشعار عرفانی و دعاها و

مناجاتهای صوری بدون محتوا عمر خودشان را به پایان می رسانند...